Diện tích xung quanh hình trụ bằng:                                      

A.

Một nửa tích của chu vi đáy với độ dài đường cao của nó.

B.

Tích của chu vi đáy với độ dài đường cao của nó .

C.

Một nửa tích của chu vi đáy với độ dài đường sinh của nó  .

D.

Tích của nửa chu vi đáy với độ dài đường sinh của nó . 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

img1  

 Vậy đáp án đúng là: B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...