Điện trường xung quanh một điện tích điểm là

A.

tia.

B.

elip.

C.

parabol.

D.

đường tròn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tia.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.