Điện tử của hiđrô trong mối liên kết cộng hoá trị bị kéo lệch nên phân tử nước có

A.

hai đầu tích điện (ôxi và hiđrô) cùng dấu nhau đều mang điện tích âm.

B.

hai đầu tích điện (ôxi và hiđrô) cùng dấu nhau đều mang điện tích dương.

C.

hai đầu tích điện trái dấu nhau: ôxy mang điện tích âm, hiđrô mang điện tích dương.

D.

hai đầu tích điện trái dấu nhau: hiđrô mang điện tích âm, ôxy mang điện tích dương.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hai đầu tích điện trái dấu nhau: ôxy mang điện tích âm, hiđrô mang điện tích dương.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...