Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Thực hiện pháp luật là hoạt động..................làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống.

A.

Có tính tự giác.

B.

Thường xuyên.

C.

Có mục đích.

D.

Bắt buộc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Có mục đích.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...