Điền vào chỗ trống

Phát hiện địch co cụm ở Huế, ngày .... quân ta đánh thẳng vào căn cứ, chặn đường rút chạy và bao vây địch trong thành phố.

...... ta tấn công vào Huế. ....., giải phóng Huế và toàn tỉnh Thừa Thiên

A.

21-3;25-3;26-3

B.

21-3;24-3;26-3

C.

20-3;25-3;26-3

D.

21-3;24-3;25-3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

21-3;25-3;26-3

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.