Điều không đúng về đặc điểm cấu trúc di truyền của quần thể tự phối là         

A.

 tự phối làm cho quần thể phân chia thành những dòng thuần có kiểu gen khác nhau

B.

qua nhiều thế hệ tự phối các gen ở trạng thái dị hợp chuyển dần sang trạng thái đồng hợp

C.

 làm giảm thể đồng hợp trội, tăng tỉ lệ thể đồng hợp lặn, triệt tiêu ưu thế lai, sức sống giảm

D.

 trong các thế hệ con cháu của thực vật tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết của động vật sự chọn lọc không mang lại hiệu quả

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Điều không đúng là C Quần thể tự phối, các thể đồng hợp trội không bị giảm tỉ lệ 

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...