điều kiện để vẽ được tam giác ABC là

A.

AB=AC+BC

B.

AB>AC+BC

C.

AB-BC>AC

D.

AB-AC

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:theo bất đẳng thức tam giác

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.