Điều kiện nào đóng vai trò chủ yếu dẫn đến sự ra đời của phong trào Văn hoá phục hưng? 

A.

Sự xuất hiện quan hệ Tư bản chủ nghĩa

B.

Sự ra đời của giai cấp tư sản

C.

Sự lớn mạnh của thành thị 

D.

Nhiều phát minh khoa học – kĩ thuật 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Sự xuất hiện quan hệ Tư bản chủ nghĩa 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...