Điều kiện thuận lợi nổi bật để xây dựng các cảng biển nước sâu ở nước ta là:

A.

Vùng biển rộng.

B.

Thềm lục địa rộng.

C.

Bờ biển kéo dài.

D.

Vụng biển có nhiều.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Ven biển nước ta có nhiều vũng, vụng, vịnh nước sâu, kín gió thuận lợi cho việc xây dựng cảng nước sâu.

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.