Điều nào sau đây đúng khi nói về một hệ thống sống?

A.

Là một hệ thống mở.

B.

Có khả năng tự điều chỉnh, tự đổi mới thành phần.

C.

Thường xuyên trao đổi chất với môi trường.

D.

Là một hệ thống mở, có khả năng tự điều chỉnh, tự đổi mới thành phần và thường xuyên trao đổi chất với môi trường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Là một hệ thống mở, có khả năng tự điều chỉnh, tự đổi mới thành phần và thường xuyên trao đổi chất với môi trường.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.