Điều nào sau đây đúng khi nói về tế bào?

A.

Được cấu tạo từ các mô.

B.

Chúng tập hợp với nhau để hình thành bào quan.

C.

Là đơn vị cấu tạo và chức năng của cơ thế sống.

D.

Là đơn vị cấu tạo nên quần thể

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Là đơn vị cấu tạo và chức năng của cơ thế sống.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.