Điều nào sau đây đúng trong việc nghiên cứu phôi sinh học?

1. Các loài càng có họ hàng gần gũi thì sự phát triển phôi của chúng càng giống nhau và ngược lại.

2. Phôi của tất cả các loài động vật có xương tiến hóa hơn lớp cá đều trải qua giai đoạn có khe mang giống như cá và giáp xác.

3. Tim của các loài động vật có vú ban đầu có 2 ngăn như tim cá, về sau mới phát triển thành 4 ngăn.

4. Trong quá trình phát triển phôi người, toàn thân phôi được bao phủ bởi lớp lông mịn, lông này rụng trước khi sinh hai tháng.

Phương án đúng là:

A.

1, 2, 3, 4.

B.

1, 2, 3.

C.

1, 2.

D.

1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1, 2, 3, 4.

Các loài càng có họ hàng gần gũi thì sự phát triển phôi của chúng càng giống nhau và ngược lại.

Phôi của tất cả các loài động vật có xương tiến hóa hơn lớp cá đều trải qua giai đoạn có khe mang giống như cá và giáp xác.

Tim của các loài động vật có vú ban đầu có 2 ngăn như tim cá, về sau mới phát triển thành 4 ngăn.

Trong quá trình phát triển phôi người, toàn thân phôi được bao phủ bởi lớp lông mịn, lông này rụng trước khi sinh hai tháng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.