Điều nào sau đây không đúng với dao động cơ học:

A.

Dao động tự do có chu kỳ chỉ phụ thuộc vào đặc tính riêng của hệ.

B.

Sự tự dao động có chu kỳ dao động là chu kỳ dao động của lực cưỡng bức tuần hoàn.

C.

Sự tự dao động có chu kỳ dao động là chu kỳ dao động riêng của con lắc.

D.

Trong dao động cưỡng bức có hiện tượng cộng hưởng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Sự tự dao động có chu kỳ dao động là chu kỳ dao động của lực cưỡng bức tuần hoàn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...