Điều nào sau đây không đúng với một dao động thẳng điều hoà:

A.

Gia tốc có thể bằng 0.

B.

Gia tốc có thể lớn hơn g.

C.

Biên độ phải nhỏ.

D.

Động năng của nó không đổi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Động năng của nó không đổi.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.