Điều nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng khúc xạ?

A.

Nếu vận tốc ánh sáng trong môi trường thứ nhất nhỏ hơn trong môi trường thứ hai thì môi trường thứ hai chiết quang hơn môi trường thứ nhất.

B.

Nếu vận tốc ánh sáng trong môi trường thứ hai nhỏ hơn trong môi trường thứ nhất thì môi trường thứ nhất chiết quang kém môi trường thứ hai.

C.

Nếu môi trường thứ hai chiết quang kém môi trường thứ nhất thì góc khúc xạ r bé hơn góc tới i.

D.

Nếu môi trường thứ hai chiết quang hơn môi trường tới thì tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nếu vận tốc ánh sáng trong môi trường thứ hai nhỏ hơn trong môi trường thứ nhất thì môi trường thứ nhất chiết quang kém môi trường thứ hai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.