Điều kiện tự nhiên cho phép triển khai các hoạt động du lịch biển quanh năm ở các vùng nào sau đây của nước ta?

A.

Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ.        

B.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

C.

Bắc Bộ và Nam Bộ.               

D.

Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Điều kiện tự nhiên cho phép triển khai các hoạt động du lịch biển quanh năm ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ của nước ta do khí hậu ẩm, nóng quanh năm.

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...