Đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931 là

A.

Cuộc đấu tranh của công nhân nhân ngày quốc tế lao động 1-5

B.

Thành lập Xô viết Nghệ-Tĩnh 

C.

Cuộc biểu tình của nông dân Hưng Nguyên(Nghệ An) (12/9/1930)

D.

Thành lập Hội Phản đế Đồng minh

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thành lập Xô viết Nghệ-Tĩnh

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.