Đỉnh cao nhất của phong trào đấu tranh chống đế quốc, chống phong kiến của nhân dân Trung Quốc là

A.

         khởi nghĩa Thái Bình Thiên quốc.

B.

         cuộc Duy Tân Mậu Tuất.

C.

         phong trào Nghĩa Hòa Đoàn.

D.

         cách mạng Tân Hợi 1911.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 Đáp án đúng là D!  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...