Định m để bất phương trình sau có nghiệm: img1

A.

 img1 và img2.        

B.

 img1 và img2.

C.

 img1.        

D.

 img1 và img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C  PT img1 img2  img3  Xét img4  thì img5 (vô lí) Suy ra img6 vô nghiệm. Xét img7 thì img8 (đúng) Suy ra img9 có tập nghiệm img10  Vậy bât phương trình img11  có nghiệm khi và chỉ khi img12  Kết luận: img13 .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...