Đổ 200 (ml) dung dịch NaOH vào 400 (ml) dung dịch Al(NO3)3 0,2M thu được 4,68 (g) kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch NaOH ban đầu là:

A.

0,6M hoặc 1,1M.

B.

0,7M hoặc 1,2M.

C.

0,8M hoặc 1,4M.

D.

0,9M hoặc 1,3M.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,9M hoặc 1,3M.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.