Độ bền vững của hạt nhân phụ thuộc vào         

A.

A. khối lượng hạt nhân                

B.

B. độ hụt khối

C.

C. năng lượng liên kết                

D.

D. tỉ số giữa độ hụt khối và số khối

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D Độ bền vững của hạt nhân phụ thuộc vào năng lượng liên kết riêng img1 phụ thuộc vào tỉ số: img2    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.