Do chính sách bóc lột tàn bạo của Nhật - Pháp, cuối năm 1944 đầu năm 1945, ở nước ta có số lượng người chết đói là:         

A.

Gần 2 triệu người.        

B.

Gần 4 triệu người.         

C.

Gần 3 triệu người.        

D.

Gần 1 triệu người.    

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng là A!   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.