Độ dài đoạn thẳng CD trong hình dưới đây là:

A.

CD = 8cm

B.

CD = 7cm

C.

CD = 9cm

D.

CD = 6cm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Quan sát hình ta thấy, đoạn thẳng CD bằng $\frac{1}{7}$ đoạn thẳng AB. Độ dài đoạn thẳng CD là: 56 : 7 = 8 (cm) Đáp số: 8cm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.