Đơ L át đơ Tátxinhi tiến đánh Hòa Bình khi nào?

A.

Ngày 14 - 11 - 1951.

B.

Ngày 14 - 1 - 1952.

C.

Ngày 9 - 11 - 1951.

D.

Ngày 4 - 11 - 1951.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ngày 14 - 11 - 1951.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...