Đồ thị của hàm số img1 có hai điểm cực trị là img2img3 . Tính img4   .

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1  T
heo đề bài ta có img2
Cách 2:Ta có y’ có dạng  img3  Lại có img4  

 

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.