Đồ thị của hàm số img1 có hai điểm cực trị img2 và img3. Tính diện tích img4 của tam giác img5 với img6 là gốc tọa độ.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1 Dễ dàng xác định được tọa độ các điểm cực trị là img2 Vậy img3 Gọi img4 Áp dụng công thức Heron tính diện tích tam giác img5 ta có img6   

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...