Đồ thị của hàm số f(x) = 2x2 + 3x + 1 nhận đường thẳng trong các đường thẳng sau làm trục đối xứng là

A.

x = 

B.

x = 

C.

x = -

D.

x = 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đồ thị của hàm số f(x) = ax2 + bx + c (a ≠ 0) là parabol nhận đường thẳng

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm 20 phút Toán lớp 10 - Hàm số bậc nhất và bậc hai - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.