Đồ thị của hàm số nào sau đây có tiệm cận ngang.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1; img2 img3 không có tiệm cận ngang. img4; img5 img6 có tiệm cận ngang là img7. img8 img9 không có tiệm cận ngang. img10 và img11 không tồn tại.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.