Đồ thị dưới đây là của hàm số nào sau đây? img1   

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Do parabol có bề lõm quay lên nên img1, từ đó ta loại A. Trục đối xứng của parabol là img2 nên ta loại B. Khi img3 thì img4 nên loại C. Vậy đồ thị trên là của hàm số img5.

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...