Đồ thị hàm số img1 có đường tiệm cận đứng khi:  

A.

img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Xét phương trình img1. Nếu phương trình không có nghiệm img2thì đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là img3. Nếu phương trình có nghiệm img4hay img5. Khi đó xét giới hạn: img6 nên trong trường hợp này đồ thị hàm số không có đường tiệm cận đứng. Vậy img7.  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...