Đồ thị hàm số nào dưới đây có đường tiệm cận ngang?           

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dựa vào đáp án, ta có các nhận xét sau : ·       Đồ thị hàm số đa thức hửu tỷ không có đường tiệm cận ngang. Ví dụ : img1 ta thấy img2nên đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.   ·       Ta thấy rằng img3 là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. ·       Vàimg4 suy ra đồ thị hàm số không có đường tiệm cận. Chú ý : Với hàm số img5 ký hiệu deg là bậc của đa thức, nếu img6 thì đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang.

Vậy đáp án đúng là A. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...