Đồ thị hàm số nào sau đây không có cực trị ?

A.

 img1

B.

img1

C.

 img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:         Với hàm số img1img2  img3 Hàm số đã cho luôn nghịch biến nên không có cực trị.  

 

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.