Đồ thị hàm số img1 và đường thẳng img2 cắt nhau tại hai điểm phân biệt A, B. Tìm hoành độ trung điểm I của đoạn thẳng AB.        

A.

 img1

B.

 img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 

PT hoành độ giao điểm của hai đồ thị là img1  Suy ra img2

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.