Đồ thị hàm số y = x3 + x2 - 1

A.

có tâm đối xứng là gốc toạ độ.

B.

có tâm đối xứng là điểm (0 ; -1)

C.

có tâm đối xứng là điểm 

D.

không có tâm đối xứng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

có tâm đối xứng là điểm 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...