Đồ thị hàm số img1có mấy điểm cực trị?           

A.

0.

B.

1.

C.

2.

D.

3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Xét phương trình img1 img2  Nhận xét: Như ở đề số 5, tôi đã gợi ý một mẹo cho quý độc giả đó là: dạng của đồ thị. Do đây là đồ thị hàm bậc ba và có img3, có hai điểm cực trị nên đồ thị hàm số sẽ có dạng chữ N ( đây chỉ là mẹo quy ước) như sau: img4  Nhìn vào cách chúng ta vẽ nhanh nháp như vậy, ta nhận thấy rõ hàm số nghịch biến trên img5 do đồ thị đi xuống. Nếu quý độc rả vạch hình chữ N ra nháp sẽ rất nhanh hơn so với việc quý đọc giả vẽ BBT, xét dấu img6. Do vậy, việc nhớ bảng dạng đồ thị trong sách giáo khoa mà tôi hay nhắc đến sẽ có ích rất nhiều cho quý độc giả trong quá trình làm bài.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.