Đồ thị hàm số nào trong các hàm số sau cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1.         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 

Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 nên đi qua điểm img1.   

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.