Đồ thị hình dưới biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ điện trường theo khoảng cách trên phương truyền sóng tại một thời điểm nào đó. Hãy cho biết tần số của sóng điện từ?      

A.

9.109 Hz.

B.

8.109 Hz.

C.

7.109 Hz.

D.

6.109 Hz.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

6.109 Hz.

Từ đồ thị ta thấy λ = 5.10–2m   = 6.109 Hz.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.