Đồ thị nào diễn tả đúng gia tốc quán tính tác dụng vào người đứng trong thang?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

.

Giai đoạn nhanh dần đều: aq = Hs < 0; đi lên đều aq = 0; đi lên chậm dần đều aq = HS > 0 nên đồ thị trên là đúng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...