Đồ thị như hình bên là đồ thị của hàm số nào?img1  

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 

+)         Giao điểm của đồ thị hàm số với img1img2: img3  Loại đáp án B và D, còn đáp án A và C. +)         Bấm máy tính tìm nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm thấy đáp án C. thỏa mãn vì có 2 nghiệm là img4 và 2.  

 

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...