Đồ thị trong hình dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số cho trong các phương án sau đây, đó là hàm số nào ? img1   

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Giả sử hàm số cần tìm có dạng img1 với img2. Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy img3 nên suy ra img4. Vậy loại đáp án A. Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tọa độ là img5 nên suy ra img6. Vậy loại đáp án D. Đồ thị hàm số đạt cực đại tại điểm có tọa độ là img7 nên phương trình img8 phải có nghiệm img9. Ta thấy chỉ có hàm số img10img11

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.