Độ to của âm phụ thuộc vào:

A.

 Biên độ âm.

B.

Tần số và mức cường độ âm.

C.

Tốc độ truyền âm.

D.

Bước sóng và năng lượng âm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: + Độ to của âm phụ thuộc vào tần số và mức cường độ âm.  

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...