Đoạn văn sau đây được Nguyễn ái Quốc trình bày lúc nào?

“Nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm sau cũng không đòi được”.

A.

Trong hội nghị Trung ương Đảng lần 6 (11/1939)

B.

Trong hội nghị Trung ương Đảng lần 8 (5/1941)

C.

Trong thử gửi đồng bào toàn quốc sau Hội nghị TW lần thứ 8

D.

Trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Trong hội nghị Trung ương Đảng lần 8 (5/1941)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.