Đọc đoạn thơ: 
    "Buồn trông cửa bể chiều hôm
 Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa
      Buồn trông ngọn nước mới sa 
 Hoa trôi man mác biết là về đâu
      Buồn trông nội cỏ rầu rầu
 Chân mây mặt đất một màu xanh xanh
      Buồn trông gió cuốn mặt duềnh
 Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi".
Biện pháp lặp cú pháp có tác dụng gì đối với việc biểu hiện nội dung đoạn thơ?

A.

Thể hiện không gian rộng lớn, xa xôi, mờ mịt đầy đe dọa đối với cuộc sống con người.

B.

Thể hiện sự lặp lại đơn điệu, buồn tẻ của cảnh vật trong một không gian rộng lớn vây bọc con người.

C.

Thể hiện mạch đi chậm chạp, lê thê của thời gian và sự mênh mông, đơn điệu của không gian trong cảm nhận của Kiều khi nàng ở lầu Ngưng Bích.

D.

Thể hiện không gian rộng mở đồng thời cụ thể hóa, nhấn mạnh đến các sắc độ, các phương diện của nỗi buồn trong tâm trạng Thúy Kiều khi nàng ở lầu Ngưng Bích.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Thể hiện không gian rộng mở đồng thời cụ thể hóa, nhấn mạnh đến các sắc độ, các phương diện của nỗi buồn trong tâm trạng Thúy Kiều khi nàng ở lầu Ngưng Bích.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.