Đội cứu quốc quân ra đời đó là sự hợp nhất giữa hai tổ chức vũ trang nào?

A.

Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Ba Tơ

B.

Đội du kích Bắc Sơn và đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

C.

Đội du kích Bắc Sơn và đội Việt Nam giải phóng quân

D.

Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Thái NguyênĐội du kích Bắc Sơn và đội du kích Thái Nguyên

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Thái Nguyên

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.