Đội tuyển học sinh giỏi Toán 12 trường thpt Yên Dũng số 3 gồm 8 học sinh trong đó có 5 học sinh nam. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh đi thi học sinh giỏi cấp Huyện. Tính xác suất để 5 học sinh được chọn đi thi có cả nam và nữ và học sinh nam nhiều hơn học sinh nữ.        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  Số phần tử của không gian mẫu là: img1    Gọi img2 là biến cố: “img3 học sinh được chọn đi thi có cả nam và nữ và học sinh nam nhiều hơn học sinh nữ”. Xét các khả năng xảy ra của img4 Trường hợp 1: img5 học sinh được chọn gồm img6 nam và img7 nữ. Số cách chọn làimg8  Trường hợp 2: img9 học sinh được chọn gồm img10 nam và img11 nữ. Số cách chọn là img12  Số phần tử của biến cố img13 là img14 Xác suất của biến cố img15 là img16  

 

Đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.