Đội văn nghệ của nhà trường gồm img1 học sinh lớp 12A, img2 học sinh lớp 12B và img3 học sinh lớp 12C. Chọn ngẫu nhiên img4 học sinh từ đội văn nghệ để biễu diễn trong lễ bế giảng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho lớp nào cũng có học sinh được chọn?

A.

120

B.

98

C.

150

D.

360

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Ä Số cách chọn ngẫu nhiên img1 học sinh img2 cách. Ä Số cách chọn img3 học sinh chỉ có img4 lớp: img5  Vậy số cách chọn img6 học sinh có cả img7 lớp là img8.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.