Đối với động cơ Cacnô thì

A.

Nếu độ chênh lệch giữa nhiệt độ nguồn nóng và nguồn lạnh càng lớn thì hiệu suất càng cao.

B.

Nếu thay đổi tác nhân thì có thể thay đổi hiệu suất.

C.

Hiệu suất tối đa có thể đạt được là 100%.

D.

Hiệu suất thực tế của động cơ nhiệt luôn luôn cao hơn hiệu suất lí tưởng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nếu độ chênh lệch giữa nhiệt độ nguồn nóng và nguồn lạnh càng lớn thì hiệu suất càng cao.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 6 cơ sở của nhiệt động lực học - vật lý 10 có lời giải - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.