Đối với ngành chăn nuôi, khó khăn nào sau đây đã được khắc phục?

A.

Giống gia súc, gia cầm cho năng suất vẫn thấp

B.

Dịch bệnh hại gia súc, gia cầm đe dọa tràn lan trên diện rộng

C.

Hiệu quả chăn nuôi chưa thật cao và chưa ổn định

D.

Cơ sở thức ăn cho chăn nuôi không được đảm bảo

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cơ sở thức ăn cho chăn nuôi không được đảm bảo

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...