Đối với tù chính trị ở Đông Dương, Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp giải quyết như thế nào?

A.

Ân xá.

B.

Sửa đổi luật bầu cử.

C.

Giảm án tù.

D.

Nới rộng quyền tự do.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ân xá.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.