Đơn phân của ADN và đơn phân của ARN giống nhau ở thành phần

A.

axit photphorit.

B.

đường, bazơ nitơ.

C.

bazơ nitơ, axit photphorit.

D.

bazơ nitơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Axit photphorit.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.